Imatge en reproducció 3D. Plata 13cm

Imatge de Mare de Deu de la Salut en reproducció 3D
Acabat en plata. 13cm
26,00€