Sobre La Salut


Patrona del Bisbat de Terrassa

Benvolguts i benvolgudes,

El dia 11 de maig de 2008 vaig proclamar la Mare de Déu, sota l’advocació de la Salut, patrona de la nostra diòcesi de Terrassa, complint d’aquesta manera amb les nombroses peticions que havia rebut des de la creació de la diòcesi.

El Santuari de la Salut, tant estimat i valorat a la ciutat de Sabadell des de temps antic, esdevenia des d’aleshores el fogar d’oració, de recolliment i de celebració i de trobada de la vida de la nostra diòcesi, sota el mantell protector de la Mare de Déu i mare nostra.

Maria és, com cantem en l’Himne de la Salut, la dolça Mare de Jesús, el nostre Déu i Salvador. I és la dolça Mare de tots els cristians, perquè així ho va voler fer el Senyor des de la creu. La realitat de Maria com a Mare de Déu és el centre i la font de totes les altres prerrogatives marianes. És ben significatiu que entre nosaltres el títol més donat a Maria, com el seu segon nom, sigui precisament aquest que va al fons del que ella és i del que ella dóna a l’Església i al món: la Mare de Déu.

Maria és també l’estrella lluminosa que ens guia en el camí de la fe, un camí que ella va seguir fidelment des de Natzaret fins a la creu del Calvari, i després de la resurrecció, a la Pentecosta, present en el Cenacle, com a mare de l’Església naixent, i per això mateix estrella també per a l’Església de tots els temps, siguin quines siguin les dificultats i els reptes que se’ns plantegin en el nostre pelegrinatge de la fe com a persones creients i com a comunitats cristianes enmig del món.

Maria és invocada com a font de salut, font de salvació, perquè ens porta Jesús, el Salvador del món. Perquè és corredemptora i mitjançera de totes les gràcies. Benet XVI, al final de la seva segona encíclica,Salvats en esperança, diu que quan Maria va sentir les paraules de Jesús: “Dona, aquí tens el teu fill” (Jn19, 26) va rebre una nova missió, es va convertir en “Mare dels creients”, “mare de tots els qui volen creure en el seu Fill Jesús i seguir-lo”.

Us convido a través d’aquesta pàgina web a conèixer més de prop la vida del Santuari, a sentir-vos-hi convidats a participar-hi, a aprofundir en la devoció a la Mare de Déu que ens porta la Salut, Jesucrist.

Cordialment en el Senyor + Josep Àngel Saiz Meneses

Bisbe de Terrassa