Imatge en reproducció 3D. Pedra o Fusta 13cm

Imatge de Mare de Deu de la Salut en reproducció 3D
Acabat en pedra o fusta. 13cm
17,00€