Ofrenda de Velas


Una tradició molt antiga dels santuaris de la Mare de Déu és encendre espelmes o llànties i depositar-les en el lloc destinat a tal efecte, tot demanant a la Verge algun favor, o en acció de gràcies pels favors rebuts.

A La Salut hi ha dos llocs en el que podeu dipositar llànties. Les llànties de cera (que es poden comprar darrera l’entrada lateral) es dipositen en un habitacle situat a l’esquerra de l’entrada principal.

Just darrera la imatge de la Verge, hi ha un llantiari electrònic que funciona amb monedes que, segons el seu valor, encenen més o menys llànties de llum, que romanen enceses per un temps proporcional al valor de les monedes introduides al moneder.