Imatge en reproducció 3D. Policromada 35cm

Imatge de Mare de Deu de la Salut en reproducció 3D
Policromada. 35cm
120,00€