Imatge en reproducció 3D. Policromada 13cm

Imatge de Mare de Deu de la Salut en reproducció 3D
Policromada. 13cm
26,00€